telefon numaram?z: +90 0212 485 06 05-04

PLEKSi ETiKETLiKLER


pleksi etiketlik ve men?l?k

PLEKSi KUTU


pleksi kilitli kutu tasar?m?

PLEKSi STANDLAR


Magaza urun sunum ve teshir standlar?

PLEKSi AKSESUARLAR


Pleksiden aksesuarliklar

LAZER ?LE KES?M ÜRÜN TASARIM VE ?MALATI.

 • cnc kesimcnc pleksi ah?ap kesim
  pleksi etiketlik

  PLEKS? VE AHSAP CNC KES?M VE OYMA

  Do?ru uçlarla bilgisayar ortam?nda haz?rlanan modelleriniz gerek 2d olarak kesim gerekse kaz?mai oyma ve kesim i?lemleri ile istei?iniz ürün, model , relief ve di?er ürünler kolayl?kla hayat kazan?r.Sizlerin talepleri do?rultusunda kompleks montaj edilebilir cnc ürünlerden, basit 2d ürünlere kadar bir çok konuda sizlere çözüm üretip nihai istemi? oldu?unuz ürüne ula?man?z? kolayla?t?r?yoruz.
 • cnc relief kaz?ma

  cnc kaz?ma ve oyma

  Olu?turdu?unuz modelleri veya desenleri bilgisayar ortam?nda 3 boyutlu hale getirerek desen motif veya lognuzu cnc ile seçti?iniz malzeme üzeriene do?ru uç kombinasyonu ile kolayl?kla i?leyip oyabilmekteyiz.
 • cnc 3d model oyma

  cnc router galerimiz

   

   

  PLEKS? BLOG KONULARI
  PLEKS? LAZER KES?M VE ÜRÜN TASARIMI
  PLEKS? VAKUM HARF VE KALIP ?LE ?EK?LLEND?RME
  PLEKS? STAND,ÜRÜN VE TE?H?R AKSESUARLARI TASARIMI VE ?MALATI

PLEKS? ÜRÜNLER