telefon numaram?z: +90 0212 485 06 05-04

PLEKSi ETiKETLiKLER


pleksi etiketlik ve men?l?k

PLEKSi KUTU


pleksi kilitli kutu tasar?m?

PLEKSi STANDLAR


Magaza urun sunum ve teshir standlar?

PLEKSi AKSESUARLAR


Pleksiden aksesuarliklar

PLEKS? KAPAK, STAND, HAVUZ STAND , AYDINLATMA ?MALATI.

 • KAPAKpleksi ?i?irme kapak, küre ve kal?pl? ?i?ime:.
  pleksi etiketlik

  PLEKS? ????RME VE FORM ?EK?L VERME

  Pleksinin ?s?t?ld??? zaman yuma?amas?n?ndan ve so?udu?unda tekrar sert olmas?ndan ötürü bir çok alanda kolayl?kla kullan?labilir.Bunlarda teknik olarak ve görsel olarak iddali display sistemleri ,(pleksi kapaklar, pleksi havuz standlar?, pleksi kozmetik standlar?, pleksi küreler, pleksi tepsiler, pleksi ayd?nlatma , pleksi abajur ?apkalar?, pleksi kavanozlar, pleksi pastahane te?hir kutular?, pleksi ???kland?rma kapaklar? gibi bir çok malzeme do?ru yöntem seçilerek kal?p için ve serbest ortamda ?i?irilerek bir çok ?ekil verilebilir. Tasar?m ve imalat konular?ndan teknik destek ile fiyatland?rma için lütfen bizimle ileti?ime geçiniz.
 • pleksi kal?pl? form verme

  Pleksi kapak ve stand kal?pl? ?i?irme ile ?ekillendirme

  Farkl? mdoel ve tasar?mlar?n?z olan standlar, kapaklar, te?hir ve display modellerinizi hayata geçirmenizde sizlere gerek imalat gerekse tasar?m konular?nda destek vermekteyiz.Standar model ve s?radan olmayan ??k, modern tasar?mlar?n?z için bizimle irtibata geçiniz. 0212 485 06 05
 • pleksi ?i?irme havuz standlar

  Pleksi ürün te?hir havuz standlar?.

  Ma?zalar?nzda kullanabilece?iniz ??k modern tasar?m pleksi havuz standlard?r.?stenildi?i takdirde farkl? renk ve modellerde üretilebilir. Pleksi camdan daha ?efaf olmas?ndan ötürü kullan?ld??? ortamd ??k, modern ve dikkat çekici olmas?ndan ötürü ürünleriniz her zaman mü?terinin dikkatini çekicektir.

   

   

  PLEKS? BLOG KONULARI
  PLEKS? LAZER KES?M VE ÜRÜN TASARIMI
  PLEKS? VAKUM HARF VE KALIP ?LE ?EK?LLEND?RME
  PLEKS? STAND,ÜRÜN VE TE?H?R AKSESUARLARI TASARIMI VE ?MALATI

PLEKS? ÜRÜNLER